Kennisgeving locatie

Informatie verstrekt overeenkomstig § 5 van de Duitse Telemediawet (TMG):


Ebner & Hörmann OG | Offene Gesellschaft
Hafenstraße 1
A-4332 Au an der Donau, Österreich
Vertegenwoordigd door:

Geschäftsführer:
DI fh) Gerhard Ebner

Afgevaardigd bestuurder (CEO):

 

DI fh) Gerhard Ebner
Bedrijfsnummer:
FN 276608 b

Bevoegdheidsgebied:
Landesgericht Linz, Gerichtsabteilung 13

Contact:

Telefoon: +43 (0)7262 530 90
E-mail: info@camping-audonau.de

Beslechting van geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt onze e-mail in de impressum/juridische mededeling.

Wij nemen niet deel aan online geschillenbeslechting bij consumentenarbitragecommissies.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als serviceproviders zijn wij volgens § 7, lid 1, van de Duitse Telemediawet (TMG) voor de eigen inhoud van deze websites aansprakelijk. Volgens § 8 tot 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn dienstverleners echter niet verplicht om permanent toezicht te houden op ingediende of opgeslagen informatie of om bewijzen te zoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Wettelijke verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren blijven onaangetast. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk op het moment dat men op de hoogte is van een specifieke overtreding van de wet. Illegale inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat we er kennis van krijgen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites, daarom kunnen wij voor die inhoud niet instaan. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gelinkte websites zijn gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen ten tijde van het plaatsen van de link. Illegale inhoud werd niet gedetecteerd op het moment van de koppeling. Een permanente controle op de inhoud van gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder redelijke aanwijzing dat er sprake is van een overtreding van de wet. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat we er kennis van nemen.

Auteursrecht

Op de inhoud en compilaties die door de aanbieders op deze websites worden gepubliceerd, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Reproductie, bewerking, distributie alsmede het gebruik van welke vorm dan ook buiten de reikwijdte van het auteursrecht behoeven schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze websites zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik.
Het commerciële gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.

Auteurswetten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud van deze websites niet van de aanbieder afkomstig is. Bijdragen van derden op deze site zijn als zodanig aangegeven. Als u echter schendingen van de wetgeving op het gebied van auteursrecht opmerkt, breng ons dan op de hoogte. Deze inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.

Uitvoering:

Carmen Schütz-Kegel, Projektagentur Kegel,
www.projektagentur-kegel.de

foto's:
alfred koch © www.fotolia.de